Katolički odgovori

privatne stranice s raspravama o suvremenim vjerskim temama
Sada je Ned pro 06, 2020 02:50

Vrijeme na UTC + 01:00 sata
Započni novu temu Odgovori  [ 2 post(ov)a ] 
Autor Poruka
PostPostano: Ned ožu 09, 2014 10:30 

Pridružen: Ned ožu 09, 2014 10:03
Postovi: 2
Sveti Patrik
biskup-apostol Irske
( 385. - 461.)
spomendan 17.ožujka

Slika

Irska se naziva otokom svetaca. Ipak, nijedan od irskih svetaca, osim sv. Patrika, apostola Irske, nije ušao u opći kalendar Crkve. Tek je najnoviji obnovljeni kalendar opće Crkve, u kojem se više poštivalo načelo da u njemu budu što više zastupane sve zemlje i narodi, uz sv. Patrika uvrstio i sv. Kolumbana, opata, koji se slavi 23. studenoga, a potjecao je iz Irske.

Iako je sv. Patrik najpopularniji svetac u Irskoj, on po rođenju i krvi nije bio Irac već Britanac, ali se svojim radom tako sljubio s Irskom da je postao njezin najviše slavljeni svetac. Irci ga svojim starim keltskim jezikom zovu Padraig.Magonus Sucatus Patricius rodio se negdje oko godine 385. od kršćanskih roditelja u Britaniji, koja je tada stajala pod rimskom vlašću i dobrim dijelom bila romanizirana.

Njegov otac Calpurnius, sin đakona Potita, bio je dekurion ili gradski savjetnik Tabernije, mjesta u Britaniji, koje se danas ne može identificirati, a pored grada posjedovao je "villulam" - poljsko dobro. Dragocjene podatke o svom životu ostavio nam je sam Patricije u spisu zvanom Ispovijest.

U njemu nam kaže da je njegov otac bio i svećenik. Vjerojatno je to postao u starosti. Tada zakon o svećeničkom celibatu na Zapadu nije bio tako strog kao kasnije. Mladi je Patrik provodio lagodan život tadašnjih povlaštenih društvenih slojeva. Nije mario ni za studij ni za kršćansku krepost, ne znajući čak, da se poslužimo njegovim riječima, ni za "Boga živoga".

Priznavajući svoj "rusticitet", tj. nedostatak literarne izobrazbe i produbljene retorike, a što se tada mnogo cijenilo, te "posvjetovnjačenost" svoje mladosti naziva se kao "Patrik najprostiji grješnik i niži od svih vjernika". Ali uz to naglašava i milost svoga obraćenja, božanski poziv na apostolat te svoju savršenu poslušnost Duhu, kao i uspjeh svoje misije u Irskoj. Bio je ipak s apostolom Pavlom svjestan da je sve to bilo po milosti. I doista, Božji se prst u njegovu životnom hodu dade posve jasno uočavati.

Kad je Patriku bilo 16 godina, jednog se dana nalazio na očevu imanju i tada ga s tisućama drugih žrtava ugrabiše irski gusari te odvedoše u Irsku i prodadoše kao roba. Na ljudsku ne bi si mogao zamisliti veće tragedije. Ali na Božju, to je bilo pripuštanje Njegove providnosti da Zelenom otoku spremi apostola. Ljudska povijest, kako je to genijalno obrazložio veliki Augustin, nije samo slijepo nizanje bezveznih događaja, već je u njoj prisutan Bog Svojom providnošću, Svojim planom o spasenju. Životi svetaca to najbolje pokazuju jer njih je Gospodin pratio, odgajao, vodio krivudavim i često nerazumljivim putovima, ali koji su ipak vodili prema jednom točno smišljenom i određenom cilju.

Patrikov gospodar odredio ga je za pastira ovaca. Nalazeći se uz stado u samotnim brdima i šumama, Patrik je našao Boga i to je bilo sudbonosno otkriće čitava njegova života. U samoći i tišini najlakše se nalazi Bog, a kad se nađe, onda duša stupa s Njime u tajanstveni slatki razgovor koji prate utjehe i prosvjetljenja. Tako je to bilo i kod Patrika. On se predao životu pokore i molitve. Bog ga je na taj način polako spremao za njegov životni poziv. Nakon 6 godina ropstva jedne je noći posve jasno čuo glas koji mu je naviještao skoro oslobođenje i koji ga je slao na obalu prema lađi. Bila je to lađa koja ga je natrag dovela u dragu domovinu.

Ne doduše izravno i odmah, već zaobilaznim putem. Pouzdavajući se u tajanstveni glas, Patrik je napustio svoga gospodara, na morskoj obali doista pronašao lađu te zamolio kapetana da se smije ukrcati. To je bilo negdje u proljeću godine 407. Nakon tri dana vožnje iskrcaše se negdje u sjevernoj Galiji, koja je tada bila opustošena što od Vandala što od vojnika nametnika Konstantina III. Za Patrika je taj bijeg bila prava odiseja puna nezgodnih dogodovština.

On i njegovi suputnici morali su putovati kroz 28 dana, a ponestalo im je hrane i živeža. Na Patrika, kao nekoć na Jonu, navališe njegovi poganski plačidrugovi neka se moli svome Bogu i neka ih spasi od gladi. On ih je poslušao, pomolio se i brzo se namjeriše na krdo svinja. Bili su spašeni.Nije nam poznato kada i gdje se Patrik oprostio od svojih sudrugova niti kako se vratio u domovinu, ali znamo ipak da se sretno vratio svojoj kući i obitelji. No, njegov životni roman time još nije gotov, još ga čeka glavna radnja. Patrik je jedne noći, kao nekoć i sv. Pavao u Troadi, usnuo neobičan san. U njemu je vidio kako ga Irci, koji su u većini bili pogani, zovu k sebi da ih pouči u kršćanskoj vjeri. Patrik je o snu ozbiljno razmišljao, molio se i došao do uvjerenja da ga sam Bog zove natrag u Irsku da mu povjeri jednu veliku apostolsku misiju. Za nju se valjalo ozbiljno pripremiti, a Patrik je to i učinio.Otputovao je u Galiju gdje se u gradu Auxerreu pod vodstvom tamošnjeg biskupa sv. Germana studijem spremio za svećeništvo.

Bio je najprije zaređen za đakona. U duši je stalno nosio želju za Irskom. Ona ga nije napuštala. Njegovi pretpostavljeni stavljali su ipak u pitanje da li je prikladan za takvu zadaću. Po njihovu sudu još je uvijek bio malo naobražen.Godine 431. sam papa Celestin I. posvetio je za biskupa i misionara Irske đakona Paladija poslavši ga "Ircima koji vjeruju u Krista". Očito da se radilo o osnivanju biskupije na jugoistoku Irske, gdje je već bilo kršćanskih zajednica. Već je tada za tu misiju bio kandidiran Patrik, ali je odbijen jer je neki njegov prijatelj otkrio jedan njegov grijeh iz mladosti što mu ga je u tjeskobi savjesti nekoć povjerio. Sljedeće noći Patrik je imao viđenje u kojem je ohrabren neka se tim odbijanjem ne plaši, on će ipak biti apostol Irske. To ga je još više utvrdilo u njegovu pozivu.Vjeran je Bog i Svoje obećanje Patriku ispuni. Napokon je on bio posvećen za biskupa u Irskoj, vrlo vjerojatno kao Paladijev nasljednik. Patrik je dobro poznavao ne samo irski jezik već i društvenu i političku strukturu otoka.

Irska je tada bila podijeljena u velik broj plemena, koja sačinjavahu nezavisne države, zvane "tuatha". Patrik se obraćao pojedinim vladarima za dopuštenje da smije na njihovu području nesmetano evangelizirati. Znao se poslužiti i darovima koje bi dijelio i kraljevim savjetnicima. Sredstva za to vjerojatno su mu dolazila od crkve matice njegove misije, a nešto je dobio i od svoje baštine. Postojano je odbijao sve darove od svojih vjernika da bi tako izbjegao svaki prigovor zbog lakomosti ili čak simonije.Patrik se u naviještanju obraćao najprije kraljevima i odličnicima, a njihov prijelaz na kršćanstvo slijedio je onda i priprosti puk. Još je jedno veliko djelo Patrik učinio u Irskoj. Uveo je monaštvo, kakvo je vidio da cvate u Galiji. Ti će irski monasi kasnije odigrati veliku ulogu ne samo u Irskoj već i po Europi; postat će vjerovjesnici novih europskih naroda. U svojim spisima Patrik spominje velik broj monaha. Bila je to prava eksplozija duhovnih zvanja. I muškarci i žene jednako se Bogu posvećivahu u dragovoljnom djevičanstvu.

Među njima je bilo onih koji su potjecali iz najviših društvenih krugova, ali i robova. I sve su to većinom bili mladi, koji su bili daleko više otvoreni prema kršćanskim idealima nego njihovi roditelji. Patrikovo naviještanje i rad imali su silan uspjeh. Kršćanstvo je dopiralo i onamo gdje ga prije njega nije bilo.No bilo je i otpora prema kršćanstvu, osobito od druida, starih keltskih poganskih svećenika. Sam Patrik pripovijeda o čestim progonstvima i klevetama kojima je bio izložen, pa čak i od prepada koji su stavljali u opasnost i sam njegov život. Tako je jedanput sa svojim suradnicima bio zatvoren kroz 15 dana i pušten tek na intervenciju nekih vrlo utjecajnih prijatelja. Patrik je mislio i na mučeništvo, a bio je na nj ne samo spreman već ga je i želio, no Bog je drukčije odredio.U organiziranju Crkve Patrik je slijedio uzore na europskom kontinentu prilagođavajući se ipak mjesnim prilikama koje su bile posve drukčije od onih u Europi, gdje je sve bilo organizirano po rimskom ukusu. Patrik je osnivao biskupije koje su se vjerojatno poklapale s područjem pojedinih plemena. Biskupi su imali potpunu vlast u svojim biskupijama, a rezidirali su u selima, jer gradova nije bilo. Oko biskupijskih sjedišta uz katedralne crkve organizirani su i kaptoli.

Uveden je red pokore stare Crkve, a obred u bogoslužje vjerojatno galski.Na početku misionarenja Irske misionari su dolazili iz Galije i Britanije, ali se Patrik, koliko je samo mogao, trudio da odgoji domaći kler. Svoje biskupsko sjedište Patrik je osnovao u Armaghu u Ulsteru, a tamo i danas stoluje irski kardinal primas. Patrik je najviše djelovao na sjeveru i sjeveroistoku Irske. Apostol Irske osjećao se uvijek "rimskim", iako je za ljubav Kristovu živio među onima koji su mu bili tuđi po mentalitetu, ali ipak i dragi srcu. Živo je želio da još jednom vidi svoju domovinu Britaniju i svoju duhovnu kolijevku Galiju, ali mu Božji duh nije dopuštao da napusti Njegovu Crkvu, koju je njegovim radom osnovao "u zemlji njegova ropstva".

Umro je u Irskoj kod grada Downa godine 461., ali se točan datum smrti ne zna.U svojoj Ispovijesti sv. Patrik zahvaljuje Bogu što je mnoge narode duhovno preporodio. Evo toga lijepog teksta:"Neprestano zahvaljujem Bogu što me je sačuvao vjernim u napastima. Zato danas mogu pouzdano prikazati Kristu, svome Gospodinu, kao žrtvu svoju dušu, živu hostiju. On me sačuvao u svim mojim tjeskobama. Mogu uskliknuti: Gospodine, tko sam ja i na što si me pozvao kad si me obasuo tolikom rječitošću? Stoga neprestano slavim i uzvisujem Tvoje ime gdje se god nađem, ne samo u sreći nego i u nevolji. Što god mi se desilo, bilo dobro bilo zlo, jednako moram prihvatiti i Bogu stalno zahvaljivati.

On mi je pokazao kako ću u Njega nepokolebljivo vjerovati, a On me je i uslišao. U svojim posljednjim danima ni sam nisam svjestan kako sam se prihvatio ovoga pobožnog i divnog pothvata. Kao da sam nasljedovao one propovjednike o kojima je Gospodin nekoć govorio da će naviještati Njegovu Veselu vijest i da će Mu biti svjedoci pred svim narodima.Odakle meni ta mudrost, kad je prije nisam imao, kad nisam znao ni brojiti dane, niti sam dublje poznavao Boga? Po tom sam daru ostavio domovinu i roditelje i došao Ircima propovijedati Evanđelje. Tu sam od nevjernika pretrpio mnoge nevolje da okušam gorčinu izgnanstva. Bio sam strašno i mnogo progonjen, čak bačen u okove.

I tako sam dao svoju slobodu u korist bližnjega.Ako sam dostojan, evo sam spreman da rado i bez otezanja i život svoj predam za Boga. Ako Gospodin dopusti, želim život svoj istrošiti za Nj sve do smrti. Mnogo sam dužan Bogu, koji mi je udijelio toliku milost da sam mnoge narode preporodio i utvrdio za Boga. I svagdje sam redio svećenike za tek pokršteni narod. Gospodin ih je birao s kraja svijeta, kako je nekoć obećao preko proroka: K tebi će doći narodi s kraja zemlje, i reći će: Kako su naši očevi gradili kumire od kojih nema koristi. I opet: Postavio sam te za svjetlost narodima da budeš spas svima do kraja zemlje. Tu želim dočekati obećanje onoga koji nikada ne vara, kako u Evanđelju obećaje: Doći se od istoka i zapada i sjest će s Abrahamom, Izakom i Jakovom. Vjerujemo da će tu zbilja doći vjernici iz čitavog svijeta."

Jutarnji blagoslov svetog Patrika

Ustao sam jutros zbog ogromne sile,
zazivom Trojedinoga,
i priznajem Stvoritelja svemira.
Ustao sam Božjom pomoću, koja mnome upravlja.
Božja sila me uspravlja,
Božje oči neka gledaju za me,
Božja riječi neka govore za me,
Božjim stazama želim koracati
neka me Njegov štit brani.
Kriste budi mi s desne,
Kriste budi mi s lijeve.
On, mir
On, snaga.
Kriste, budi tamo gdje liježem,
Kriste, budi gdje sjedim.
Kriste, budi gdje stojim.
Krist u dubini,
Krist u visini,
Krist u širini.
Krist neka bude u srcu svakoga koji misli na me.
Krist neka bude u ustima svakoga koji o meni govori.
Krist neka bude u oku svakoga koji me gleda,
Krist neka bude u svakom uhu, koje me sluša.
On je moj Gospodin,
On moj Spasitelj.
Ustao sam ogromnom silom,
silom poziva Trojedinoga Boga.
Jörg Zink, neka bude blagoslovljen svaki dan

sveti Patrik uzor svim misionarima, šalje nam i danas svoje blagoslove :
“”Neka te cesta čeka,
Neka ti je vjetar uvijek za leđima,
Neka ti sunce obasja lice,
a kiša neka polako pada na tvoja polja
i dok ne sretnemo se opet
Neka te Bog čuva na svom dlanu!”

Molitva svetog Patrika, apostola Irske:
"Krist je u meni. Krist je preda mnom, Krist je iza mene, Krist je iznad mene, Krist je ispod mene, Krist mi je s desna, Krist mi je s lijeva,Krist je u srcu svakog čovjeka koji misli na me,Krist je u svakom čovjeku koji me gleda, Krist je u svakom uhu koje me čuje."

Devetnica Sv. Patrika

1.dan,Mart 9.
Prema predanju, Sv. Patrik se tokom svoje misije pokrštavanja irskog naroda našao pred zadatkom kako da im objasni koncept Svetog Trojstva,te je radi ilustracije posegao za onim čega u Irskoj ima na svakom koraku-na primeru trolisne deteline objasnio je osnov kršćanske vere,jedinstvo Oca,Sina i Duha Svetoga.Mada je nama nemoguće da shvatimo tajnu o tri različite ličnosti u jednom Bogu. Ipak, možemo da obuhvatimo ovo načelo Kršćanstva zato što smo dobili dar vere.
"Verujem u tebe, Bože, Tvorče moj i Tvorče svega u vasioni. Verujem u Tebe, Isuse, Brate moj i Prijatelju. Ti si u Stvari Sin Božiji koji si dosao da živis među nama i koji si došao da nas otkupiš Svojom patnjom, smrću i Uskrsnućem. Verujem i u Tebe, Duše Sveti, moj stalni prijatelju. Živiš u mom srcu kao izvor upravljanja, snage i utehe. Ti si tri ličnosti u jednom Bogu. Obožavam te i dajem ti sebe."
(Štit Sv. Patrika,Molitva svetog Patrika, apostola Irske,Oče naš,Zdravo Marijo,Slava Ocu)
2.dan,Mart 10.
Kao mladić, Sv. Patrik je bio rob u Irskoj. odvojen od svoje porodice i svih koje je znao. Mora da se osećao usamljen u to vreme i čeznuo da ih vidi i bude sa njima. Svi se ponekad osećamo usamljeno. Čak i ako živimo sa svojom porodicom i prijateljima, možemo da osećamo veliku usamljenost i da niko ne razume kroz šta prolazimo. Ipak, i tada kao i uvek, Bog je sa nama.
"Isuse, kako usamljen mora da si se osećao kada si nakon molitve u Getsemanskom vrtu, sa težinom čitavog sveta na svojim ramenima zatekao apostole kako spavaju. Ima perioda kada osećam da ne postoji niko kome mogu da se obratim u svojim strahovima, svojoj samoći, svom bolu. U ta vremena, Isuse, pomozi mi da vidim i prihvatim tvoju ruku. I vodi me, Isuse, ljudima u mom životu koje si poslao kao prenosioce Svoje ljubavi."
(Štit Sv. Patrika,Molitva svetog Patrika, apostola Irske,Oče naš,Zdravo Marijo,Slava Ocu)
3.dan,Mart 11.
Dok je bio mladi rob u Irskoj, Sv. Patrik je učio da se moli usrdno i duboko u svom biću tražio je Gospoda . Pre toga, on nije bio religiozna osoba, iako je njegov deda bio svestenik, a otac đakon. Lekcija za nas je ta, da iako možemo da pričamo sa Bogom u bilo koje vreme i na bilo kom mestu, takođe je potrebno da odvojimo neko vreme za molitvu u samoći. Ovo je neophodno za produbljivanje našeg odnosa sa Bogom.
'"O Bože, kako čeznem da sednem u tišini sa Tobom, kao dete uz Tvoje noge, slušajući i motreći u najdubljim mestima svog srca. Kao što si učinio sa Sv. Patrikom, odvedi i mene u tišinu sa Sobom. Otkrij mi sebe i uči me Svojim putevima. Na taj način, ojačaćeš me da Ti služim u ovom svetu."
(Štit Sv. Patrika,Molitva svetog Patrika, apostola Irske,Oče naš,Zdravo Marijo,Slava Ocu)
4.dan,Mart 12.
Pre odvođenje u irsko sužanjstvo, Sv. Patrik, se spremao za svećenički poziv, ali njegovo obrazovanje nije bilo visokog standarda. Ipak, Sv. Patrik je činio velike stvari kao što je njegovo misionarenje medju narodom irske. Bog takodje poziva i nas, bez obzira na naše greške i padove, da budemo misionari i prenosioci njegovog Evanjđelja spasenja.
" Isuse, ja sam daleko od toga da sam savršen. Ti znaš moje pogreške, mane i slabosti, ali takodje poznaješ moje snage i sposobnosti,mnogo bolje nego što ih ja poznajem. Odabrao si me da budem Tvoj prenosilac ljudima koje srećem u svom životu svaki dan. Prihvatam Tvoj poziv i dajem Ti sebe. Dozvoli da Tvoja ljubav i uteha protiču kroz mene drugima. Izleči moje greške, ojačaj moje slabosti, daj mi snagu tako da mogu da budem tvoj verni prenosilac kako danas tako i svaki dan."
(Štit Sv. Patrika,Molitva svetog Patrika, apostola Irske,Oče naš,Zdravo Marijo,Slava Ocu)
5.dan,Mart 13.
U Irskoj, rad Sv. Patrika u ime Božje nije bio lak. Pozivao je ljude da ostave svoja paganska verovanja i prihvate Kršćanstvo. Ljudima je teško da prihvate bilo kakvu vrstu promene, a naročito je teško da menjaju svoja uvrežena uverenja. Sv. Patrik je često pomišljao da će biti surovo ubijen ili ponovo bačen u ropstvo. Ipak je ustrajao u svom pozivu zato što je imao bezgraničnu veru u Boga.
" Bože, pojačaj moju veru u Tebe, slab sam. Prepuštam Ti svoje probleme i brige, ali ih onda uzimam nazad ponovo. I za razliku od Sv. Patrika ponekad dopuštam svojim strahovima da me spreče u izvršavanju Tvog dela, da prilazim drugima sa ljubavlju i utehom. Želim da budem kao Sv. Patrik i da verujem u Tebe potpuno. Pomozi mi, Bože."
(Štit Sv. Patrika,Molitva svetog Patrika, apostola Irske,Oče naš,Zdravo Marijo,Slava Ocu)
6.dan,Mart 14.
Prema legendi, Sv. Patrik je isterao zmije iz Irske, mada ne postoji dokaz da se to zaista i dogodilo. Sv. Patrik je isterao iz Irske paganizam, idolopoklonstvo i klanjanje suncu. Oslobodivši zemlju od ovih "zmija" otvorio je srce irskom narodu da može u to isto srce primiti Boga. Svi imamo "zmije" u sebi koje nas sprečavaju da budemo ono što Bog želi od nas. Naše "zmije" mogu da budu paralizujuci strahovi, nizak stepen samopoštovanja ili zavisnost. "One" mogu da budu zla kao sto su gordost, materijalizam ili egoizam. Bog ima moć da isteruje " zmije" iz nas, a ono što mi treba da učinimo je da molimo za to.
"O, Bože, imam mnogo mana koje me sprečavaju da prenosim Tvoju ljubav i utehu drugima. Želim da izvrsim Tvoju volju, ali često padam u greh. Oprosti mi Bože grehe moje. Iskremno se kajem zbog njih i želim da pobedim svoje slabosti. Ti znaš bolje od mene zla koja se skrivaju u meni i koja me osakaćuju. Kao sto si poslao Sv. Patrika u Irsku pošalji ljude u moj zivot da isteraju ove "zmije" iz mog srca, tako da može da bude čisto mesto stanovanja za Tebe i izvor snage i hrabrosti za mene.
(Štit Sv. Patrika,Molitva svetog Patrika, apostola Irske,Oče naš,Zdravo Marijo,Slava Ocu)
7.dan,Mart 15.
Uprkos tome što je iskusio ropstvo u Irskoj, Sv. Patrik je voleo irski narod. Kao biskup bio je voljan da im se vrati i rizikuje svoj život da bi im preneo Evandjelje o Isusu Kristu. Kako bi bolno bilo za Sv. Patrika da ide ulicama Irske danas i da bude svedok razdora i nepravde koje nastavljaju da pothranjuju gnojni bes i nepoverenje u Severnoj Irskoj.
" Bože, molim se danas da mir dodje u Irsku i ceo svet. Molim se za svršetak predrasuda, diskriminacije i drugih oblika nepravde koje razdvajaju ljude Severne Irske i celog sveta. Takodje se molim da svi ljudi Irske i celog sveta budu Blagoslovljeni i da imaju otvorena srca i ljubavi jedni za druge. Molim Te Bože , da ljudi u Severnoj Irskoj i celom svetu,gde god vladaju netrpeljivost i neprijateljstva, uskoro spoznaju radost i mir.
((Štit Sv. Patrika,Molitva svetog Patrika, apostola Irske,Oče naš,Zdravo Marijo,Slava Ocu)
8.dan,Mart 16.
Irska je prelepa zemlja. Sv. Patrik je uglavnom misionario u zapadnim delovima gde Atlanski okean zapljuskuje kamenu obalu. Na kopnu, niži planinski masivi vode do centralne ravnice, gde ima mnogo močvara i jezera. Močvarne biljke i paprati su svuda okolo, a dolina je prekrivena zelenom travom, koja Irsku čini veoma lepom. Očigledno da je priroda u Irskoj pomogla Sv. Patriku da se približi Bogu kada je kao mladić čuvao ovce svog gospodara. Mi, takodje, možemo da se približimo Bogu kroz prirodu, bez obzira da li šetamo,radimo u bašti, posmatramo ptice, gajimo biljke, gledamo film o prirodi ili se jednostavno odmaramo u njoj.
" Bože, dao si nam svet u kome je priroda čudesna i prelepa. Bože, mi prečesto zagadjujemo i uništavamo naše krhko okruženje. Molim se danas da naučimo da brinemo o našem okruženju i da ga štitimo na radost i dobrobit budućih generacija. Molim te takodje da usmeriš moj izbor koji će biti prirodi na korist, a ne na štetu."
(Štit Sv. Patrika,Molitva svetog Patrika, apostola Irske,Oče naš,Zdravo Marijo,Slava Ocu)
9.dan,Mart 17.
Danas je dan zahvalnosti irskog naroda Bogu, što je poslao Sv. Patrika da živi među njima i otvori njihova srca ka Njemu. Naravno, Sv. Patrik je Božje oruđe. Nas je sačuvao i upoznao sa Bogom Isus Krist kroz svoj život, smrt i Uskrsnuće.
" Hvala Ti, Isuse, za sve što si učinio za mene. Došao si na svet i pokazao mi kako da proživim život u radosti, ljubavi i služenju Tebi. Ti si patio i umro i ustao iz mrtvih da bih ja imao večan život. Ideš uz mene svaki dan, dajući mi hrabrost, smernice i bezuslovnu ljubav. Oprastaš mi grehe, isceljuješ rane i hraniš mi dušu. Ne mogu da prestanem da Ti zahvaljujem, Isuse, Gospode i Bože moj. Volim te i predajem Ti se."
(Štit Sv. Patrika,Molitva svetog Patrika, apostola Irske,Oče naš,Zdravo Marijo,Slava Ocu)


Štit Sv. Patrika

Na Tari (brdo u Irskoj;Cnoc na Teamhrach)
u ovom užasnom času, moliću se Tebi,Sveto Trojstvo,
Slava Onome koji vlada u moći,
Bog svekolike materije, Otac i Sin i
Duh Sveti , koji su troje,a jedno,
Svemoguće, Večno Božanstvo.
Danas Te molim Gospode
da me učiniš jakim snagom serafskom,
da mi daš udeo u ljubavi anđela,
u mučeničkom stradanju svetitelja,
u molitvama patrijarha
i propovedima apostola;
u slavi mučenika;
veri ispovednika i nadanju devica-
u svim milosrdnim delima pravednika.
Danas Te molim Gospode
da životom Svojim moj život sačuvaš,
da mudrošću Svojom budeš vodič moj,
da oko tvoje bude moj vid;
da uho Tvoje bude sluh moj;
da reči Tvoje budu misli moje;
Tvoja ruka da moje neprijatelje uništi
i odbrani me od svih napada;
od lukavstva i đavoljih zamki
i zlih ljudi;
od svega što može da bude uzrok mog pada.
Kriste, budi svetlost na putu mom!
Kriste, budi Štit koji Će da me brani!
Kriste, budi ispod i iznad mene!
Kriste, budi pored mene, levo i desno-
Kriste, budi ispred mene, iza mene i oko mene;
Kriste, budi unutar mene bez mene-
Kriste,u svakom srcu koje misli na mene,
Kriste, u svakim ustima koje pričaju o meni,
Kriste, u svakom oku koje me vidi,
Kriste, u svakom uhu koje me čuje.
Danas se molim Gospodu,
molim se Svetom Trojstvu,
izvoru našeg Spasenja,
da Blagoslovi naše kuće, našu zemlju, naš put,
da useli u naša srca mir- Svoju milost i Svoju lepotu.


Sakupljeno iz raznih izvora,
http://www.ourcatholicprayers.com/st-pa ... plate.html
http://www.oblatesusa.org/prayer/novena ... a-prayers/
http://sveci.net/index.php/component/co ... eti-patrik
prevedeno uz pomoć jedne moje drage prijateljice(profesorke engleskog jezika),Bog neka je Blagoslovi i čuva zagovor Svetog Patrika,i sklopljeno od strane moje malenkosti.
Patrick
A.D. MMXIV


Vrh
 Profil  
 
PostPostano: Pon ožu 17, 2014 08:33 
Avatar korisnika

Pridružen: Čet tra 03, 2008 12:11
Postovi: 3567
Sveti Patriče, moli Boga za nas!

_________________
Neka je Milost Gospodina našeg sa svima nama.


Vrh
 Profil  
 
Prikaz prethodnih postova:  Sortiraj po  
Započni novu temu Odgovori  [ 2 post(ov)a ] 

Vrijeme na UTC + 01:00 sata


Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.

Traži prema:
Idi na:  
Pokreće phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpbb.com.hr